ØKOLOGISK SØNDAGSMIDDAG i Drammen

Har du lyst til å spise søndagsmiddag sammen med flere? Bragernes menighet serverer økologisk grønnsakssuppe og dessert i menighetshuset. Alle er velkommen, små og store. For å kunne beregne nok mat må de ha påmelding til dette arrangementet. Påmelding innen fredag 19. september til brodal@drammen.kirken.no eller til 98088533. Pris: Kr. 50 per person og maks … Continue reading ØKOLOGISK SØNDAGSMIDDAG i Drammen

Dyrevelferd i økologisk landbruk – utfordringer og mulige løsninger

Norges Bondelag og Oikos – Økologisk Norge inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Sæterhytten på Bygdøy, tirsdag 23. september kl 09.30-15.00 inkl. økologisk lunsj Dyrevelferd i økologisk landbruk – utfordringer og mulige løsninger  Tema: God dyrevelferd er en av grunnpilarene i økologisk husdyrhold. Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder … Continue reading Dyrevelferd i økologisk landbruk – utfordringer og mulige løsninger