Hvor sunn er økologisk mat?

Er økologisk mat sunnere enn annen mat? Basert på en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) tidligere i år, slo flere aviser fast at det ikke er tilfellet. Hva VKM egentlig sa, var at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap for å konkludere på dette området. Men har vi ikke det?
I sommer ble en ny stor metastudie publisert i British Journal of Nutrition med en tydelig konklusjon. På mange områder er økologisk mat sunnere, sier den. Lederen for denne metastudien, professor Carlo Leifert, fra University of Newcastle kommer til oss for å presentere funnene. I tillegg vil vi få en presentasjon av en ny stor studie som viser de positive effektene av økologisk mat i svangerskap, samt en innføring i farene ved sprøytemidler for oss mennesker.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet er invitert til å presentere sine funn og delta i debatt om hvor sunn økologisk mat er.

Arrangementet er gjennomført med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Alle innlegg holdes på engelsk og arrangementet kan sees live HER.

PROGRAM
18.00: Velkomst og innledning, ved Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge

18.15: Hvor sunn er økologisk mat? Presentasjon av en metastudie ved Professor Carlo Leifert, University of Newcastle.

18.55: Hvordan påvirker økologisk mat svangerskap? ved Anne Lise Brantsæter, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

19.15: Pause

19.30: Resultater fra VKMs undersøkelse om forskjeller på økologisk og konvensjonell mat, ved Prof. dr.med Jan Alexander

19.50: Paneldebatt mellom deltakerne og med salen: Hvordan trekke konklusjoner på grunnlag av forskningen? Hvor sunn er økologisk mat?

20.50 Oppsummering, presentasjon av forskningsdatabasen KORE og avrunding av arrangementet kl. 21.00.

 

Tid: Tirsdag 23. september kl 18.00 – 21.00
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo
Arrangører: Oikos – Økologisk Norge i samarbeid med Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges bondelag og Biologisk-dynamisk Forening