Dyrevelferd i økologisk landbruk – utfordringer og mulige løsninger

Norges Bondelag og Oikos – Økologisk Norge inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Sæterhytten på Bygdøy, tirsdag 23. september kl 09.30-15.00 inkl. økologisk lunsj

Dyrevelferd i økologisk landbruk – utfordringer og mulige løsninger 

Tema: God dyrevelferd er en av grunnpilarene i økologisk husdyrhold. Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse. Dette prinsippet framhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samsvar med deres fysiologi og naturlige adferd

Seminaret vil ta for seg dyrevelferd hos økologisk storfe, kalvevelferd og diing, eksempler fra økologisk verpehøns og økologisk frilandsgris. Hovedmålgruppe for seminaret er bønder, økologiske og konvensjonelle

Program

09.30               Kaffe og frukt
10.00               Innledning ved Geirmund Øglend, nestleder i Oikos –                                     Økologisk Norge

BOLK 1 – Ordstyrer: Stina Mehus, styremedlem i Akershus                                          Bondelag  

10.15               Økologisk husdyrvelferd – fra regler til god praksis v/                                     veterinær Jan Widar Finden, Debio

10.45               Grøndalen gård – fokus på god kalvevelferd v/                                                     økomelkebonde Hans Arild Grøndahl, Akershus
11.05               Ikke ta fra meg kalven! Resultater fra ku-kalv prosjektet                                 v/ veterinær Julie Føske Johnsen
11.35               Dyrevelferd i moderne økologisk melkeproduksjon –                                       eksempel fra Østfold v/ økobonde Einar Kiserud
12.00-13.00    Økologisk lunsj

 

BOLK 2 – Ordstyrer: Geirmund Øglend, Oikos – Økologisk Norge   

13.00               Økologisk frilandsgris og dyrevelferd v/ Tore Jardar                                         Wirgenes, Vestfold
13.20               Frie høner -økologisk eggproduksjon v/ Runar Sørli,                                         Østfold
13.40               Kaffepause
14.00–15.00 Paneldiskusjon om dyrevelferd i økologisk landbruk
I panelet sitter Marianne Kulø (Dyrevernalliansen), Julie                             Føske Johnsen (Veterinærinstituttet), Einar Kiserud,                             økomelkebonde i Østfold, Hans Arild Grøndahl,                                                 økomelkebonde i Akershus og Stina Mehus (Akershus Bondelag).

Seminaret er gratis

Påmelding: pga. lunsj er påmeldingsfrist torsdag 18. september til Kari Marte Sjøvik, kari.marte.sjovik@bondelaget.no

Tid: Tirsdag 23. september kl 09.30-15.00 inkl. økologisk lunsj
Sted: Sæterhytten, Bygdø Kongsgård
Arrangør: Norges Bondelag og Oikos