ØKOLOGISK SØNDAGSMIDDAG i Drammen

Har du lyst til å spise søndagsmiddag sammen med flere? Bragernes menighet serverer økologisk grønnsakssuppe og dessert i menighetshuset. Alle er velkommen, små og store. For å kunne beregne nok mat må de ha påmelding til dette arrangementet.

Påmelding innen fredag 19. september til brodal@drammen.kirken.no eller til 98088533.

Pris: Kr. 50 per person og maks kr. 150 per familie (foreldre og barn).

Tid: Søndag 21. september kl. 14.00
Sted: Bragernes menighetshus, Kirkegata 7, 3016 Drammen
Arrangør: Bragernes menighet

Foto: Jim Dreyer Hensley