Nofimas økologifagdag

ØKOLOGISK MATPRODUKSJON – PÅ VEI INN I FREMTIDEN Møteleder er Åshild Longva, Nofima 09.30 VELKOMMEN ved Isabell Lien, Nofima Åpning av dagen ved Hanne Maren Blåfjelldal, Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet – «Insitamenter for økologisk produksjon/fremtidens landbrukspolitikk» Kunnskap og forskning – Bærekraft og ernæring: Effekter av/refleksjoner rundt resultater av økologisk landbruk og produksjon Presentasjon av prosjektet … Continue reading Nofimas økologifagdag

Politikerdebatt

Visjoner for en ny landbruksmelding Stadig flere velger økologisk mat i Norge, og i våre naboland øker øko-forbruket. Dette er det mange grunner til. Flere store internasjonale forskningsstudier peker på at agroøkologiske metoder eller økologisk intensivering er nødvendig for å redde bl.a. jordsmonnet og det biologiske mangfoldet, for slik å sikre matproduksjonen også for kommende generasjoner. … Continue reading Politikerdebatt