Velkommen til ØKOUKA 2015

Velkommen til ØKOUKA 2015

Allerede nå er vi mange som gleder oss stort til ØKOUKA. Uka til høsten er en unik mulighet til å virkelig «stikke finger ‘n i jorda» flere steder i hele Norge. Mangfoldet av arrangementer viser bredden av aktører som er opptatt av norsk økologisk og biodynamisk mat. I samarbeid får vi til å sette bærekraftig landbruk og matkultur på agendaen! ØKOUKA finner sted i sju ulike byer fra september til oktober.

For et bærekraftig landbruk

Stortinget har vedtatt at vi skal nå 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Det er mange grunner til å støtte utviklingen av økologisk og biodynamisk matproduksjon. Miljø er en av disse. Forskning viser at disse landbruksmetodene tar vare på det biologiske mangfoldet i jorda, insektlivet, fugler og mangfoldet av planter. Økologisk landbruk er ressurseffektivt ved at det benyttes fornybare og i stor grad lokale ressurser. Det benyttes heller ikke energikrevende kunstgjødsel i produksjon, eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler.

Ubalanse i tilbud og etterspørsel

Ett hovedmål for aktørene bak ØKOUKA er å sikre norske bønder som produserer økologisk mat et næringsgrunnlag. Vi ønsker å styrke landbruket i Norge, og sikre produksjoner basert på norske ressurser. Forbrukerne etterspør i økende grad økologisk mat. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at salget av økologisk mat i fjor økte med 30 prosent. Det er et stort tegn i tiden som viser at forbrukere er interessert i å få tak i ærlig og bra mat! Utfordringen er at det i samme periode ble 220 færre økologiske bruk i Norge. Det sier seg selv at økt etterspørsel og nedgang i produksjon ikke går opp. Konsekvensen blir at en økende del av omsetningen av økologiske varer i Norge er importert.

ØKOUKA kan snu trenden

Det kreves gode politiske rammevilkår for å sikre at denne trenden snur. Med ØKOUKA ønsker vi å bevisstgjøre forbrukere, politikere og andre om mulighetene, men ikke minst er det også viktig for oss å stimulere til at flere bønder kommer til og legger om til økologisk landbruk. Det krever gode markedsløsninger som tilrettelegger for salg av bøndenes varer. Derfor ønsker vi jobbe med dagligvaremarkedet, innkjøp til storhusholdninger, restauranter og lignende og synliggjøre alternative salgskanaler som Bondens marked, Kooperativet og andelslandbruk. Vi ønsker at vi blir flinkere til å håndtere råvarene vi har i Norge, og at det blir mindre matsvinn i verdikjeden. Derfor samarbeider vi med også med foredlere, bakere og kokker som har kunnskapen og engasjementet som skal til for å tilgjengeliggjøring ekte håndverk til oss forbrukere.

Markerer FNs jordår

I år vil vi ha et ekstra fokus på matjorda. 2015 er utpekt av FN som det internasjonale jordåret. Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange tusen år å bygge 10 cm med god matjord. Vi ønsker å sette fokus på denne viktige ressursen for et bærekraftig landbruk, under ØKOUKA. Denne ressursen er dessverre undervurdert og neglisjert. Matjorda er grunnlaget for mat, fôr, fiberproduksjon og drivstoff. Den bidrar til å rense drikkevannet vårt og er en viktig klimaregulator. På Låvefesten til ØKOUKA i fjor tok kunnskapspersonen Linda Jolly med seg en gruppe ut for å stikke finger’n i jorda. I følge en østerriksk professor, hvis vi bruker det gamle klassifiseringssystemet og ser på hvor mye humus det er i europeisk matjord, vil den nå klassifiseres som ørken, fortalte Linda. Det ble stille i ringen rundt henne. Humus er den brune jorda øverst i jordlaget. Den består av organisk materiale og er svært næringsrik for planter som vokser i den. Og den forsvinner. Når matjord reduseres globalt, og vi ikke lenger har næringsrik jord til å produsere maten vår, hva gjør vi da?

Den store sammenhengen

Responsen på fjorårets ØKOUKA var enorm. Samtlige kurs, samlinger og arrangementer var fulle av kunnskapsrike og engasjerte folk. Det er derfor med stor glede og entusiasme vi gleder oss til å gjenta suksessen. Med ØKOUKA ønsker vi å trekke frem landbruket. Byen skal syde av mer enn bare hippe forbrukere som er opptatt av økologisk mat. Vi ønsker å samarbeide, og vi ønsker å fremheve bøndene. Vi ønsker å gi dem et ansikt og et marked! Det er sammenhengene mellom husdyra, matjorda og vårt miljø, mellom bonden som ydmykt forvalter disse ressursene, menneskene som samles for å dele et måltid, matsikkerheten, håndverket, ressursutnyttelsen, næringen og gleden økologisk mat kan tilby – vi ønsker at skal være i fokus. Derfor arrangerer vi ØKOUKA, og derfor involverer vi by og land, bonden og forbrukeren, politikeren og journalisten, kunnskapspersonene og praktikerne – fordi vi tror vi sammen kan få det til!

Tenk om hver uke var en økouke…

Alexandra Devik
Prosjektkoordinator ØKOUKA 2015