Menneskene bak ØKOUKA – Norsk Bonde- og småbrukarlag

Vi har spurt alle organisasjonene bak hvorfor de er med på feiringen av norsk økologisk mat. ØKOUKA presenterer:

Norsk bonde- og småbrukarlag

  1. Hvorfor er dere med på ØKOUKA?

For å bidra til at folk kan få litt skitt under neglane og skjønne korleis berekraftig matproduksjon føregår

  1. Hvilke tre stikkord forbinder du med økologisk landbruk?

Heilskapleg, løysingsorientert, framtidsretta

  1. Hvilket arrangement gleder du deg mest til i årets ØKOUKA?

Pølsemakinga me arrangerer. Det trur eg mange vil synast er ei heilt ny, gøy oppleving.