Økologisk økonomi – minirådgivning med Cultura Sparebank

Arrangør: Cultura Sparebank
Tid: 25 september, kl. 18.00
Sted: Mathallen Oslo, mesaninen

Rådgivning

Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for «social banking.»  Det innebærer at utlånsformålene vurderes av etiske kriterier, og det innebærer også gjennomsiktighet, eller transparens: At innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank arbeider for at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske liv gjennom et nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor man ikke ensidig fokuserer på egennytte. Cultura finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre økosystemene, skape renere luft, gi verdige sosiale forhold, dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår.

Cultura Sparebank vil være tilstede på Mathallen under ØKOUKA, fredag 25.september. Her vil vi gi økonomisk rådgivning på mesaninen i 2.etasje på Mathallen.

Gratis og åpent for alle!