En dag med gården som klasserom

Tid: 24.09.15, 08.45-14.00
Sted: Hegli gård, Engervegen 33A

Arrangør: Nannestad ungdomsskole og Hegli gård

Denne dagen kan du oppleve en vanlig dag for en klasse på 9.trinn ved Nannestad ungdomsskole i deres høstuke på gården. Torsdagene høster og konservere elevene markens grøde. De forbereder torgsalget fredag. Ellers lager de middag(lunsj), steller dyr, sager/hugger ved og gjør annet nødvendig gårdsarbeid. I tillegg tar de notater og skriver logger. Alt etter et nøye oppsatt program for dagen.

PROGRAM
8.45 Nærmere orientering om opplegget. Deltagerne følger en elevaktivitet før og en etter middag.
9.00 Morgenmøte om dagens tema, orientering til elevene om dagens program og tildeling av elevgrupper til de voksne ansvarlig og til deltagerne
11.15 Lunsj
12.00 Elevvurdering og ny fordeling av elevaktiviteter og ansvarlig voksne og deltagere
13.35 Servering av saft og logg skriving. Elevvurdering
13.50 Elevene reiser hjem
14.00 Lærer og bonde er disponible for nærmere orientering om samarbeidet mellom skolen og gården

Deltakeravgift: 200kr pr pers, inkl. enkel lunsj med kaffe/te
Kontaktpersoner: Lærer Martha Fodnes, mfodnes@hotmail.com, og bonde Sidsel S. Sandberg, sidserk@online.no