Kurs: Hvordan oppfylle kravet om minst 15 % økologisk mat?

Tid: 24.09.15, 09.00-15.00
Sted: Food Studio/Prindsen, Storgata 36

Arrangør: Bymiljøetaten. Debio Info holder kurset.

Kurs for kommunalt ansatte i skoler og barnehager i Oslo

Jobber du i en kommunal barnehage eller skole (Aktivitetsskolen) som enten er Miljøfyrtårnsertifisert, eller som skal bli det? Da er du invitert på kurs for å lære om hvordan din barnehage eller skole på enkelt vis kan oppfylle kravet om minst 15 % økologisk matforbruk. Mange barnehager og skoler opplever dette kravet som en utfordring på grunn av mangel på tid og ressurser. På kurset kan du lære om hvordan man ved noen enkle grep kan servere økologisk mat innenfor barnehagens/skolens rammer.

Velkommen til en lærerik dag!

Det serveres en inspirerende lunsj og påmelding skjer etter førstemann til mølla prinsippet. Kurset tilpasses deltakerne og deltakerne får tilbud om gratis individuell oppfølging fra Debio Info i etterkant*.

Påmelding: marte.v.krogh@debio.no innen 18. sep. Kursavgift dekkes av Bymiljøetaten og er gratis for alle Miljøfyrtårnsertifiserte barnehager og aktivitetsskoler.

*Alle storhusholdninger kan få gratis veiledning av Debio Info, les mer på debioinfo.no