Målretta beitebruk

Tid: 24.09.15, 18.00-21.00
Sted: Skolestua på Bygdø Kongsgård

Arrangør: Økologisk faglag for Akershus og Oslo, Norges Bondelag, Bygdø Kongsgård og VitalAnalyse

Beiting for jord og helse
Forskere mener at fôrsammensetningen påvirker kjøttets kvalitet, og at kjøtt fra beitende dyr er spesielt sunt. Et godt beitesystem kan også påvirke jordkvalitet. Allan Savory utviklet metoden Holistic Management for beitedyr. Metoden kan være nyttig som en driftsplanmetode ved optimal forvaltning av beitene for å binde karbon, bygge opp matjord og utvikle bærekraftig landbruk. Denne kvelden skal vi lære mer om målretta beitebruk med ku og sau, og om det kan gi både fruktbar jord, sunt og smakfullt kjøtt og bedre klima.

PROGRAM

18.00 Sauebonde Anders Lerberg Kopstad: Beitedyr – fremtidens fortropp. Erfaringer med helhetlig beiteplanlegging med sau på Ringerike

18.45 Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring «Beitedyr og gras mellom himmel og jord»

19.45 Enkel servering

20.15 Bonde Trond Qvale (ammeku og korn): «Saken er Biff! Spisekvalitet, helse, miljø og klima»

Deltakeravgift: kr 300,- kr pr pers, inkludert enkel servering. Maks 50 deltakere. Påmelding med navn og adresse til harald.hilsen@norskfolkemuseum.no innen 14.09.15.