Økologifagdagen

Tid: 22.09.15, 10.00-16.00
Sted: Nofima AS, Osloveien 1, Ås

Arrangør: Nofima AS

Fra jord til bord – Fremtidens muligheter

Som tradisjonen tro arrangere Nofima Økologifagdagen der målet er kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og motivasjon. I jordåret 2015 er tema «Fra jord til bord» der både tilbakeblikk og ikke minst fremtidsmuligheter er satt på dagsorden.

PROGRAM
Velkommen ved Isabell Lien – Nofima og Marit Haugdahl – Handelsbladet

Åpning av dagen ved Ann-Helen Meyer von Bremen – Uttryck AB, Sunnansjö Gård

Hvem har eierskap til nasjonalt mål om 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020 og hva skal til for å nå målene?

  • Tilbakeblikk og status – På tide med en ny plan? ved Regine Andersen – Oikos
  • Bondelaget – hva gjør laget for å nå målet?
  • Økologisk handlingsplan – status og plan; prosjekt fra/for primærprodusenter

Lunsj

Fremtidens muligheter / hvordan lykkes

  • Danmarks Økologiplan – plan og gjennomføring
  • Hurdalssjøens økologisk landsby ved ordføreren Runar Bålsrud
  • Hvordan Ultra har løst utfordringer for økologiske produkter i butikk ved Roar Sjåvåg
  • Raske Retter – hvordan lykkes med nye konsepter ved Stefan Krogh

Avslutning – ved Henrik J. Henriksen

Deltakeravgift: kr 1050,-
Påmelding her
Vi tar forbehold om endringer i programmet