Menneskene bak ØKOUKA – Norges Bondelag

Vi har spurt alle organisasjonene som står bak ØKOUKA hvorfor de er med på feiringen av norsk økologisk mat. ØKOUKA presenterer:

Norges Bondelag

  1. Hvorfor er dere med på ØKOUKA?

    Norges Bondelag er med på ØKOUKA fordi vi synes at det er flott med en  hyllest av gode norske økologiske råvarer.  ØKOUKA kobler bønder og byfolk sammen . Det er en arena hvor både bønder og forbrukere kan møtes og diskutere og ikke minst spise mye god mat. Fokus på gode råvarer gir produsentene en viktig  anerkjennelse for arbeidet de legger i å dyrke maten.
  2. Hvilke tre stikkord forbinder du med økologisk landbruk

    Bærekraftig, helhetlig og framoverlent
  1. Hvilket arrangement gleder du deg mest til i årets ØKOUKA? 

    Jeg gleder meg til produsentseminaret på onsdag på Bygdø. Der skal  vi se på viktigheten av god jord for å få fram de gode råvarene