CULTURA BANK støtter ØKOUKA

ØKOUKA har mye å takke Cultura Bank for. Ikke bare for å være årets viktigste støttespiller, men fordi de også har vært med å støtte opp under økologisk landbruk siden før det ble egne tilskuddsordninger for dette i norsk landbruk!

Hele den økologiske verdikjeden fra jord til bord har vært et viktig utlånsområde for Cultura Bank, helt fra starten av for 20 år siden. Banken har derfor  vært en svært viktig bidragsyter til utviklingen innen økologisk produksjon og forbruk i Norge.

Marielle de Roos får en god klem av en av gårdens melkegeiter. Økologiske Lofoten Gårdsysteri er en av mange økologiske produsenter som er kunder hos Cultura Bank

I år er de og den viktigste samarbeidspartneren til ØKOUKA.

– Det er veldig naturlig for oss å være med og bidra i ØKOUKA, der vi også møter mange av kundene våre, svarer assisterende banksjef Jannike Østervold, på spørsmål på hvorfor de støtter opp under denne feiringen av økologisk mat og landbruk.

Cultura Bank har  opp gjennom årene gitt lån til mange økobønder og til bedrifter som foredler økologiske råvarer.

-Vi håper og tror at vi har lykkes med å være en god rådgiver og samtalepartner for å finne gode løsninger for de enkelte. Vi begynte å finansiere økobønder allerede før det fantes tilskuddsordninger for økologisk landbruk, forteller den assisterende banksjefen.

På kundelisten har Cultura Bank en idealistisk, fargerik og hardt arbeidende gjeng av små og mellomstore virksomheter. På foredlings- og distribusjonssiden er Holli Mølle, Godt Brød; Mølleren Sylvia og restauranten Maaemo, som har gjort internasjonal suksess med gourmetmat av økologiske råvarer.

-Som stikkord for hva vi har vært med på å bidra med, våger vi oss til å si at vi er har vært med på å tilføre kvalitet, mangfold og valgmuligheter for forbrukerne.

– Hvorfor mener Cultura at økologisk landbruk er viktig?

– Vi mener det er viktig å sørge for at forbrukerne har reelle
valgmuligheter, slik at de som ønsker det får muligheten til å kjøpe ren mat fra lokale produsenter. Vi tror det etter hvert er ganske mange som gjerne betaler litt ekstra for å ha denne muligheten.

-Bidrar man til mer økologisk landbruk gjennom å være Culturakunde?

–  Cultura Bank låner bare ut penger fra innskytere, vi henter ikke inn penger i pengemarkedet. Som eneste bank i Norge offentliggjør vi listen over hvilke virksomheter vi har gitt lån til. Så de som lurer på hva de bidrar med som kunde i Cultura Bank kan gå inn på nettsidene våre og lese om utlånsprosjektene der. Disse prosjektene har innskyterne våre vært med på å finansiere.

– Hva er den mest merkbare trenden Cultura har merket seg ang. økologisk landbruk de siste 20 år?

– For 20 år siden var markedet for økologiske varer i Norge lite utbygget, utenom Helios. En hovedutfordring for de økologiske bøndene har hele tiden vært å finne gode distribusjonskanaler. Dette er de siste årene delvis avhjulpet av at det har vokst frem nye markedsplasser hvor bonden har større kontroll over verdikjeden og kan få avsetning på sin produksjon og sine videreforedlede varer, som Bondens marked og Kooperativet i Oslo. Vi ser også en tendens til at de økologiske produktene kommer ut av spesialbutikkene og inn i de store kjedene.

Cultura Bank innleder ØKOUKA med å feire deres 20 års jubileum på Vippa lørdag 23. september.  Der skal det inviteres til marked og underholdning med mange av kundene både i markedsbodene og på scenen.

– Vi håper på godt besøk, og det er selvfølgelig åpent for alle, ikke bare kundene våre.

Barna kan glede seg til klovneforestilling med Studium Actoris og det blir også konserter med Karl Seglem & band og Anders Næss & band. På markedet kan du blant mange andre møte Culturakundene Godt Brød, Gruten, Økosjokolade, Peteca Nordic og Attac.

Vi takker CULTURA av hele vårt økologiske hjerte for støtte og gleder oss til årets samarbeid, og ikke minst å møtes på VIPPA 23. september!