Miljø og dyrevelferd avgjør økovalget

En ny undersøkelse viser at nordmenn vil ha norsk økologisk mat og at de velger økologisk fordi det er bedre for miljøet og dyrevelferden. At de økologiske matvarene er norske betyr mye for de som velger økologisk mat.

Dette viser en undersøkelse utført for Matmerk i forbindelse med ØKOUKA som arrangeres 13 steder i landet fra og med den 22. september.

–  Det er et tegn i tiden at flere får øynene opp for spydspissfunksjonen økologisk landbruk har i forhold til bla. miljø og dyrevelferd, og derfor ønsker seg norske økologiske varer, sier Markus Brun Hustad som er prosjektleder for ØKOUKA og som daglig jobber som rådgiver i Oikos – Økologisk Norge.

Undersøkelsen viser at 78% velger helst eller gjerne økologisk. Av disse forbrukerne mener halvparten at det er av stor eller helt avgjørende betydning at varene er norske.

Kun 14 % synes ikke det har betydning med norsk opprinnelse, men 50% synes det er av helt eller stor betydning.

–          Dette viser at den norske økoforbrukeren i stor grad er på lag med norsk landbruk og ønsker lokale produkter, sier Markus Brun Hustad og understreker at veksten i markedet viser at det fremover blir viktig å produsere mer norsk økologisk mat til denne gruppen.

Miljø og dyrevelferd

–          Det er og positivt at så mange velger miljø som viktigste grunn for å velge norske økologiske matvarer. Økologisk er en spydspiss på mange områder, og bidrar til ny kunnskap og videreutvikling av teknologi for fremtida, ser Brun Hustad.

Under ØKOUKA holdes det mange arrangement hvor forbrukere og bønder kan bli bedre kjent, og få inspirasjon og kunnskap om økologisk landbruk og mat

 Coop bekrefter

– Undersøkelsens hovedfunn bekrefter den innsikten vi har fra våre kunder, som også er våre eiere. Økologi er populært, men prisoppfattelsen er den største utfordringen for å rekruttere enda flere til å teste økologiske alternativer. Her har vi i Coop jobbet med målrettede tiltak, eksempelvis 20 prosent rabatt på alle varer tilhørende Coops økoserie Änglamark i alle Coop Mega-butikker, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop.

– Det er interessant å se at miljø og dyrevelferd oppgis å være de viktigste driverne for å velge økologisk, og at helse er et mindre viktig argument. Dette ser vi eksempelvis på omsetningen i kategoriene egg og hvitt kjøtt, som begge vokser mye så langt i år.

– At norskprodusert er viktig i valget av økologisk mat er noe vi kjenner igjen fra andre kategorier. Coop har som mål å ha høyest mulig andel av norske produkter, og dette vet vi at våre medeiere setter pris på.

– Coop Mega er samarbeidspartner med Økouka. Vi håper dette samarbeidet kan være med på vise mangfoldet i økologimarkedet – som Coop Mega i mange år har vært en frontkjemper for. Videre håper vi at langt flere av våre medeiere oppdager det store økologiske utvalget.  Tilbudet om 20 prosent medlemsbonus på Coops eget økologimerke, Änglamark i Coop Mega-butikkene er et tiltak for å redusere pristerskelen, som fortsatt ser ut til å være nokså høy, avslutter Lutnæs.

Hovedfunn fra undersøkelsen: 

–          Hovedfunn 10% velger helst økologisk, mens dobbelt så mange som velger det bort.

–          Miljø, naturlighet og dyrevelferd er de viktigste driverne for økologisk mat.

–          Norsk opprinnelse er viktig, og viktigere desto mer ruralt man bor.

–          Flest er tilfredse med utvalget av melk og frukt/grønt, mens flest er misfornøyde med utvalget blant kjøtt og ferdigmat.

–          Informasjonsbehovet /- ønsket er størst blant de som allerede helst velger økologisk.

–          Pris er svært avgjørende for om man velger økologisk og det er bred enighet om at økologisk mat er dyrt.

For mer info: 

Prosjektleder Økouka, Markus Brun Hustad, Oikos Økologisk Norge: 930 95 522

Presserådgiver Økouka, Ragna Kronstad: 93 49 74 25

Miljøsjef Knut Lutnæs, Coop: 905 42 323