ØKOUKA takker bonden – og alle kan være med!

Kom på et ØKOUKA-arrangement. Fyll ut postkort med din egen takk til bonden. Da sørger vi for at det kommer fram til en av de 2000 økobondene i Norge.  Målet er at alle får et kort i postkassen.

Tradisjon tro brukes høsten til å takke for maten. I år ønsker ØKOUKA i samarbeid medØkologiske Foregangsfylker å rette blikket mot dem som sørger for at norsk økologisk mat produseres – nemlig bøndene!

ØKOUKA sender ditt postkort direkte til en økologisk bonde i ditt nærmiljø.

Hva kan du takke bonden for?

Norsk økologisk mat produseres med hensyn til jorda, dyra og biomangfoldet. Det legges ned en ekstra innsats for å produsere økologisk mat som vi ønsker å takke for. Det er flere gode grunner til å takke den økologiske bonden.

Hva er viktig for deg?

  • At bonden driver matproduksjon for fremtidige generasjoners matsikkerhet
  • At bonden produserer norsk økologisk mat på norske ressurser
  • At bonden bruker andre metoder enn syntetiske sprøytemidler i sykdoms- og skadedyrbekjempelse
  • At bonden bruker kompost og organisk gjødsel for å gi jord og planter næring, ikke kunstgjødsel
  • At bonden tar ekstra hensyn til biomangfoldet
  • At bonden tar ekstra hensyn til jorda
  • At bonden tar ekstra hensyn til dyrenes velferd

I en undersøkelse som ØKOUKA fikk utført i samarbeid med Matmerk viser det seg at nordmenn ønsker mer norsk økologisk mat. De viktigste hovedårsakene til å velge økologisk er hensyn til miljø og dyrevelferd.