Alle vil ha norskprodusert økologisk mat

Generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge er klar: Norsk landbruk trenger flere økologiske bønder.  Det er TINE, FELLESKJØPET OG GARTNERHALLEN også enige i.

Per Skorge er ikke bare generalsekretær i Norges Bondelag som har 63 000 medlemmer, men og kornbonde med 200 mål i Maridalen. Selv har han en Debio-sertifisert Andelslandbruket som han også har på gården.

På det første ØKOLØFT-møtet i hovedstaden innrømmet han at Norges Bondelag tradisjonelt hadde vært opptatt av det konvensjonelle landbruket, men at Bondelaget nå er tydelige på at man nå er tydelig på at man ønsker flere økologiske bønder.

–   Økologiforbrukeren er den beste ambassadøren for landbruket. Vi må spille på lag med dem!, sa han.

En fersk undersøkelse viser at Oslo- folk er mest opptatt av økologiske varer.

–  Vi er nødt å hive oss på når også kjedene ønsker å profilerer seg med økologisk mat. Om ikke etableres det importkanaler, formante generalsekretæren i den største bondeorganisasjonen i Norge.

Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde og Småbrukarlag var helt enig med Per Skorge.

–   Det at alle landbruksorganisasjoner går om bord og jobber for flere økologiske bønder er en milepæl.

Godli håper at det faktum at det økologiske arealet i Norge har sluttet å gå ned kan gi håp om en økning.  –  Vi kommer til å se et marked som fortsatt vokser!

Selv trakk Godli fram smaksminnene fra de økologiske gulerøttene på Matstreif som Økouka hadde med på standen sin.

–  Man har ikke lyst på andre gulerøtter etterpå!  De smakskvalitetene er absolutt noe forbruker har oppdaget og etterspør!

Med på møtet var to inspirasjonsbønder.

Runar Sørli er kjent fra FBI programserien som redda høna og er ute i markedet med økologisk frosne høner fra den økologiske eggproduksjonen hans. Han fortalte om veien til dit produksjonen er i dag.

Han fortalte blant annet om at til og med bønder som før var uttalte økomotstandere nå er i ferd med å legge om!

Aud Mari Folden driver med grønnsaker og parallellproduksjon i Trøndelag og fortalte om mer agronomtekniske utfordringer. Hun fikk frem at selv om de har mye mer areal er det ikke sikkert det er lurt å legge om alt til økologisk.

–          Økt volum kan gå på bekostning av økonomi, sier hun. Folden mener at den økologiske dyrkinga krever en presis timing og for stort volum kan gå utover den nødvendige kontrollen i økologisk produksjon.

I Trøndelag er det 80% ensidig byggdyrking.  Folden mener derfor at bønder må se på mulighetene for vekstskifte, som er en økologisk metode for å øke jordfruktbarhet og minske risiko for sykdom.

–          Vi må få et jordsamarbeid på tvers av organisasjonsnummer. Vekstskifte må ikke skje innenfor samme gård, inspirerte Folden.

Les her om Frilund gård som driver med mangfoldig grønnsaksproduksjon langt utover kjedenes hovedkulturer. 

TINE, Gartnerhallen og Felleskjøpet har hevet seg på

Om du kjøper grønnsaker på Rema 1000 eller Norgesgruppen sine butikker har de nesten alltid vært dyrket av en av Gartnerhallens medlemmer.  Da er det spesielt gledelig at markedssjef, Bjørn Oppberget viste at målet for Gartnerhallen er 15% vekst i året på økologiske grønnsaker, frukt og bær.  For Gartnerhallen er de store kulturene viktigst, som potet, løk og gulrot. Men det neste som det vil finnes store økovolum på er agurk, tomat og kålrot. Når dagligvare skal ha noe i A-sortimentet må det være volum nok til 600 butikker.

–          De som ønsker å levere til Gartnerhallen må ta kontakt før de sår! Ikke når de høster, da er det for sent, tipset Bjørn Oppberget om.

Felleskjøpet er også på ugget med mål om økt kornproduksjon. Korn er blant de varene som har opplevd størst økning i etterspørsel. Takket være fondet de har opprettet med Rema 100, gir de ekstra pris til bønder som legger om eller er i karensperiode (den tiden det tar fra de driver konvensjonelt til de får lov å selge kornet som sertifisert økologisk)

I følge Felleskjøpet er det 45 bønder som vil legge om til økologisk i 2018!

TINE la også fram klare målsetninger om flere økologiske melkebønder.

-Vi må klare å levere på økologi, sa Jonny Ødegaard, som er direktør rådgiving og medlem, politikk og samfunnskontakt i Samvirkeorganisasjonen. Men han løftet også utfordringen om at økoregelverket er noe statisk.

–          Forbrukeren vil ha noe mer. Økologi er ikke nok. Ofte skal det også være lokalt og ha noe merverdi utover økologisk merking.  Det er derfor Tine satser på 100% norsk fôr blant annet.

TINE, GARTNERHALLEN og FELLESKJØPET er med på å skape et løft for ØKO!

Les mer her om hva norske økoforbrukere vektlegger når de velger økologisk.

Landbrukets ØKOLØFT:

  •  Under Økouka ble det avholdt to ØKOLØFT-samlinger. Gjennom høsten arrangeres mange flere i hele landet.
  •  Hovedmålet er flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat
  •  Landbrukets ØKOLØFT skal utvikle økologisk landbruk som læringsarena
  • Det arrangeres felles arrangerement i hele landet hvor konvensjonelle bønder møter økologiske bønder for inspirasjon
  • Det er 30 inspirasjonsbønder
  • Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.