ØKOUKA vil løfte fram hverdagshelter!

differmedia
Foto: Differ Meida / Aurora Hannisdal

Under årets ØKOUKA ønsker vi å løfte fram mennesker, bedrifter og initiativer som satser på økologi. Det være seg som salgsvare i butikk, råvarer eller som produksjonsmåte. Følg med ØKOUKA sine kanaler i tiden framover for inspirerende hverdaghelter – eller #økohelt som vi kaller dem.

Matjorda er en knapp ressurs. Økologisk jordbruk har i mange år fungert som en spydspiss for hvordan vi forvalter matjorda vår med sitt fokus på naturlige samspill mellom livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr og insekter.

Et jordbruk som forstår viktigheten av levende og fruktbar jord er viktig for at jordbruket skal oppfylle sin rolle med å forsyne befolkninga med mat. For i jorda vokser plantene. Størrelsen på planteproduksjonen er avgjørende for hvor sjølforsynte vi kan være på mat. Derfor må matjorda forvaltes i et evighetsperspektiv.

ØKOUKA er et samlingspunkt for bønder, bedrifter og forbrukere som har forstått eller er nysgjerrige på hvilken rolle det økologiske jordbruket kan og bør spille. Derfor har vi lyst til å løfte fram ulike aktører og vise fram deres begrunnelser for å satse på økologi. Vi gleder oss til å vise fram våre #økohelter og inspirere dere!