– Det er en kamp om å bli best på øko

Kjedene kjemper om å bli den beste tilbyderen av økologiske dagligvarer.

Per-Magne Kirkhus, Butikksjef i Coop. Foto: Aurora Hannisdal / Differ Media

– Vi opplever at kundene i økende grad spør etter økologiske varer, sier Per Magne Kirkhus, butikksjef for Coop Mega på Sandaker.

Coop-butikkene leverer allerede et bredt utvalg av økologiske varer, men Coop Mega har mål om å bli den dagligvarebutikken i Norge som er best på økologiske varer.

Populært med øko

Kirkhus merker på salget at økologiske dagligvarer er populære.

– Det virker som om kundene er godt informert om hva økologi er, og de kommer til oss med ønskene sine, sier butikksjefen.

Noen etterspør spesifikke produkter. De fleste kommuniserer til Coop at de ønsker seg mer – mer økologisk frukt, mer økologisk krydder, mer ferskvarer og tørrvarer.

Kirkhus forteller at det har blitt en kamp mellom dagligvarekjedene om å tilby flest økologiske varer.

– Vi konkurrerer særlig med Meny om å være best på øko, sier han.

Finner nye leverandører

Dersom noen ønsker seg helt spesielle økologiske varer, prøver Kirkhus å kontakte leverandøren og få det inn. Det er mange føringer for hva en butikksjef kan ta inn i butikken, og Kirkhus tar inn de varene han kan og melder fra om alt det kundene ønsker seg.

– Det har blant annet vært utfordrende å få tak i ferske økologiske produkter, og vi leter stadig etter produsenter som kan levere til oss, sier han.

Debio-sertifisert

Få dagligvarebutikker er sertifisert av øko-tilsynet Debio, og blant dem er Coop Mega Sandaker. Der kan de ansatte kutte opp økologisk frukt og ost, og skjære opp kjøtt til øko-biffer og -fileter.

– Det er strenge krav for å få videreforedle økologiske produkter i butikk. Vi skal ivareta varens integritet, og sørge for at den kan spores tilbake til bonden. Man skal være sikker på at produktet ikke er forurenset av noe som ikke er økologisk, sier Kirkhus.

Personlig mener butikksjefen at det er mange fordeler med økologi, men selv er han mest opptatt av dyrevelferden.

– Kundene våre er opptatt av økologi. Det har de vært i flere år. Da mener jeg at det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de får de økologiske varene de ønsker seg hos oss.