Fagmøte om jordhelse

24. september 2020, 10:00 | Skatten på Tøyen, Hagegata 22-24 | Oslo

Arrangør: Landbrukets Økoløft

Sted: Skatten på Tøyen, Hagegata 22-24, Oslo

Tidspunkt: 24. september 2020 kl 10:00

Avsluttes: 24. september 2020 kl 14:30

Passer for: Møtet er for deg som er nysgjerrig på metoder for å bedre jordhelsa og på økologisk produksjon, eller som allerede driver økologisk og vil lære mer.

Billettpris: Gratis - Påmelding kreves til elin@okologisknorge.no innen 20 septmber

Arrangementet på Facebook

Ei sunn matjord er kilden til friske avlinger, karbonbinding og god økonomi. Hva kan gjøres for å bedre matjorda?

Velkommen til åpent fagmøte der inspirasjonsbønder og rådgivere deler av sine erfaringer med å bygge ei sunn matjord i økologisk produksjon. Møtet er for deg som er nysgjerrig på metoder for å bedre jordhelsa og på økologisk produksjon, eller som allerede driver økologisk og vil lære mer.
Møtet er gratis. Begrenset antall plasser. Påmelding til elin@okologisknorge.no senest 22. september.

Opplegget tilpasses de aktuelle smittevernrådene (avstand, matservering, hygiene o.l.)

Program
10.00-10.15 Velkommen ved dagens ordstyrer Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge
10.15-10.30
Om Landbrukets Økoløft og hvorfor Bondelaget satser på jordhelse og økologisk produksjon v/Egil Hoen, styret i Norges Bondelag
10-30-10.40
Hvorfor Småbrukarlaget satser på jordhelse og økologisk produksjon v/Johan Warlo, rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag
10.40-11.15
Hva må til for å få et jordøkosystem til å fungere – og hva er egentlig forskjellen på regenerativt og økologisk landbruk? v/Maren Holte, rådigver i Norsk Landbruksrådgiving Øst
11-15 -11.30
Beinstrekk
11.30-12.15
Jordbiologi, fangvekster og jordhelse i økologisk kornproduksjon v/Hellek Berge, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
12.15-12.30
Myndighetenes satsing på matjorda: Jordprogrammet og 4/1000, v/Jon Magnar Haugen, Landbruks- og matdepartementet
12.30-13.30
Økologisk lunsj
13.30 – 14.15
Hvordan bruke planter og dyr til å bygge ei sunn jord? Regenerativ allsidig produksjon på Virgenes andelsgård v/Tore Jardar Wirgenes, inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
14.15-14.30
Avsluttende refleksjoner og kommentarer

< Tilbake til kalenderen