Gratis webinar jordhelse

21. september 2020, 09:00 | Teams | Agder, Arrangementer på NETT / Streaming, Aurland, Bergen, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Tromsø, Trøndelag, Vestfold og Telemark

Arrangør: ØKOUKA Nordland / ØKOUKA Agder / Fylkesmannen Nordland / Nordlandsbonden

Sted: Teams , Agder, Arrangementer på NETT / Streaming, Aurland, Bergen, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Tromsø, Trøndelag, Vestfold og Telemark

Tidspunkt: 21. september 2020 kl 09:00

Avsluttes: 21. september 2020 kl 11:00

Billettpris: Gratis

Arrangementet på Facebook

Velkommen til vårt webinar om Jordhelse, som blir livestreamet via teams.
Påmelding til: siped@fylkesmannen.no
Link sendes ut dagen før.

Jorden er grunnlaget for økosystemene på landjorden. God jordhelse er viktig for og optimalisere matproduksjonen, både hos økologisk og konvensjonell landbruk.
Dagens forelesninger er basert på regenerativt landbruk. Denne landbruks-praksisen handler om å bygge opp og reparere naturlige kretsløp, tilbakeføre organisk materiale til jorda, minimere pløying, dekkvekster, fangvekster og øke det biologiske mangfoldet.

Program:
1. Regenerativt landbruk – Evig grønne enger – http://www.eviggronneenger.no/

2. Jordhelse – biologisk diversitet / dekkvekster / fangvekster – Hege Sundet – Norsk Landbruksrådgiving

3. Driftsformens betydning for innhold av organisk materiale i jorden – Hege Sundet – Norsk Landbruksrådgiving

Arrangeres av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Økouka Nordland og Økouka Agder

< Tilbake til kalenderen