Invitasjon til grønn karrieredag for elever på videregående skole

26. september 2018, 09:00 | Århus Gård, Århusveien 191, Skien | Telemark

Arrangør: Nome Videregående Skole avd Søve i samarbeide med Telemark Landbruksselskap

kalender-title

Sted: Århus Gård, Århusveien 191, Skien, Telemark

Tidspunkt: 26. september 2018 kl 09:00

Avsluttes: 26. september 2018 kl 15:00

Passer for: Elever på videregående skole

Arrangementet på Facebook

Nome videregående skole, avdeling Søve sammen med Telemark Landbruksselskap inviterer til Yrkesmesse for grønne fag

På gården vil du møte yrkesutøvere og representanter for en rekke forskjellige grønne yrker. Alle har det til felles at du kan nå dem ved å starte utdanningen din med Vg1 naturbruk på Søve.

Hele gården tas i bruk. Du vil kunne få informasjon, se yrkesutøvere demonstrere verktøy og aktiviteter fra deres arbeidshverdag og til og med selv delta i noen av disse, f.eks. prøve skogsmaskinsimulator.

På Grønn karrieredag vil du møte yrkesutøvere og representanter for en rekke yrker med utgangspunkt i naturbruksutdanning.

Du vil blant andre kunne møte:

·         Bønder med ulike produksjoner

·         Røkter og budeie

·         Avløser

·         Skogsmaskinfører

·         Skogsentreprenør

·         Dronepilot og skogsdriftsoppfølger

·         Skogbrukslærer

·         Hovslager

·         Veterinær

·         Utmarksplanlegger

·         Hestefaglærer

·         Ridelærer

·         Ridesentereier og leder

·         Inn på tunet

·         Utmarksforvalter

·         Travtrener

·         Naturbrukslærer

·         Gartner

·         Anleggsgartner

·         Landskapsarkitekt

·         Anleggsgartnermester

·         Anleggsgartnerlærer

·         Oppsynsmann

·         Skogbruksplanlegger

·         Økonomisjef

·         Birøkter

·         Landbruksrådgiver og andre rådgivere

I tillegg vil du kunne møte representanter for Tine, Nortura, Mattilsynet, NMBU (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet), USN (Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bø) og andre som har ansatte med naturbruksbakgrunn.

Hvorfor lager vi yrkesmesse for naturbruk?
Vi tror at det er mange flere ungdommer i Telemark som burde søke seg til utdanning og yrker innenfor naturbruksnæringene, og vi tror at framtiden er grønn!
Telemark Landbruksselskap og Nome videregående skole ønsker derfor å vise frem det store mangfoldet av spennende yrker som har utgangspunkt i naturbruk og som knytter seg de mange og store naturressursene fylket og landet vårt er rike på.

Vi ønsker også å inspirere ungdom til å se mulige yrker og studieretninger innenfor naturbruksfag og yrker og områder der naturbruksfaga vil være viktige i framtida.

Også i Norge har vi store utfordringer innenfor klima, matproduksjon og press på naturressurser og naturområder. Det betyr at vi i naturbruksnæringene trenger mange kloke, engasjerte og kreative hoder til å jobbe med bærekraftig landbruk og naturbruk fremover for å kunne lykkes med «Det grønne skiftet» og FN sine bærekraftmål.
Nødvendige omstillinger åpner opp for ny og kreativ næringsutvikling. Nome videregående og Telemark Landbruksselskap ønsker å vise at naturbruksutdanninga er og vil være en viktig aktør i dette og har et stor potensial i årene som kommer.  Naturbruksutdanninga er klare til å ta sitt ansvar og ta imot dere elever og gi dere den beste faglige plattformen for karrierer innenfor fremtidens viktigste næringer.

Hjertelig velkommen!

For Telemark Landbruksselskap og Nome videregående skole:

Ellen Dagsrud         og                 Atle Rød

< Tilbake til kalenderen