Jord – hva kjennetegner god matjord og hvordan oppnå optimal fruktbarhet?

24. september 2018, 15:30 | Århus Gård, Århusveien 191, Skien | Telemark

Arrangør: Fylkesmannen i Telemark, Ladruksavdelingen (FMLA) i samarbeid med Økouka Telemark – www.okouka.no - Norsk Landbruksrådgiving Østafjells / Viken, FMLA i Buskerud og Telemark Landbruksselskap

kalender-title

Sted: Århus Gård, Århusveien 191, Skien, Telemark

Tidspunkt: 24. september 2018 kl 15:30

Avsluttes: 24. september 2018 kl 20:00

Passer for: Gårdbrukere, rådgivere, lærere og øvrig interesserte

Billettpris: 200 kr pr personinkl bevertning

Arrangementet på Facebook

Målgruppe: Gårdbrukere, rådgivere, lærere og øvrig interesserte

Påmelding: Bindende påmelding til fmteeld@fylkesmannen.no innen torsdag 20. september

Ny forskning slår fast at jorda har evne til å lagre betydelige mengder karbon – om vi forvalter den riktig. Tilbakeføring av karbonholdig materiale styrker også humusdannelsen i jord. Optimal jordkultur er dermed veien både til et mer klimavennlig og klima robust landbruk, samt til bedre dyrkingsforhold og mer næringsrike vekster. Denne kvelden inviterer vi både profesjonelle og amatører til en inspirerende og kunnskapsrikt økt om jord, jordkultur og deres verdier.

Kl. 15.30  Mat – et lite varmt, grønt, lokalt måltid

Kl. 16.00  Info og erfaringer fra prosjekt «Levende Matjord», samt grunnleggende om jord som levende organisk organisme

Prosjektet har et nasjonalt ansvar for å inspirere og videreformidle erfaringer og kunnskap om jord i en vid forstand sett ut fra et biologisk, bærekraftig perspektiv.

Hovedmålet å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Ved Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud

 

Kl. 17.00   Beinstrekk

 

Kl. 17.15  Info og erfaringer fra pilotprosjektet «Jordkarbon – utvikling og formidling av Karbonbindende landbrukspraksis i Norge»

Prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder tilpasset norsk klima og ulike driftsformer.

Ved Silja Valand, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Viken

 

Kl. 18.00   Spaddiagnoser og «Helsekort Jord» – Vi går ut og blir kjent med ulike jordkvaliteter og tilstander via spaddiagnoser

Se «Helsekort Jord» link: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Helsekort-jord/

Ved Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud

 

Kl. 19.00   Demonstrasjon med regnsimulator og rotvinduer

Ved Silja Valand, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Viken

Kl. 19.30    Innspill og dialog om videre arbeid med klimavennlig og bærekraftig jordkultur?

Ved Øystein Haugerud og Silja Valand

 

Til orientering vil representanter i fra RURALIS (tidligere norsk senter for Bygdeforskning) være med for å dokumentere deler av samlingen. Instituttet er involvert i et EU-prosjekt kalt PLAID (Peer to peer Leaming: Accessing Innovation through Demonstration), et EU-finansiert prosjekt under Horisont 2020-programmet. Prosjektet skal forbedre innovasjon og bærekraft i det europeiske landbruket gjennom å bidra til at et større utvalg av bønder og gårdbrukere får tilgang til ny kunnskap via fagfeller på kommersielle demonstrasjonsgårder.

 

 

< Tilbake til kalenderen