Jordnært – seminar om kretsløpsjordbruk

27. september 2018, 09:30 | Buskerud videregående skole, Jellumveien 1, Åmot | Buskerud

Arrangør: Grønt Fagsenter

kalender-title

Sted: Buskerud videregående skole, Jellumveien 1, Åmot, Buskerud

Tidspunkt: 27. september 2018 kl 09:30

Avsluttes: 27. september 2018 kl 16:00

Arrangementet på Facebook

Jordnært er en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles. Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord.

Program:

Registrering, kaffe/te

Åpning ved Ståle Versland, ordfører i Modum og leder av styringsgruppa for Grønt Fagsenter Buskerud.

Kretsløpsjordbruk, helhetlige landbruks- og matsystemer.
– Jostein Hertwig: Kretsløpsjordbruk – et helhetlig perspektiv for jordbruk, mat og samfunn.
– Ove D. Jakobsen: Kretsløpsøkonomi.
– Dag Præsterud: Kretsløpsjordbruk i Modum kommune.
– Anita Panmann: Glede ved eget hage- og matavfall.

Lunsj

Jord, vårt felles grunnlag.
– Dag J. Lønning: Jord: Landbruk og samfunn.
– Øystein Haugerud: Levende matjord.

Hva kan landbruket gjøre?
– Hellek Berge og Silja Valand: Jordkarbon, hvorfor og hvordan. Konkrete eksempler fra gårdsdriften.
– Ole og Maren Wiger: Slik tenker vi kretsløp på vår gård.

Seminaret foregår i auditoriet.

kr. 250 inkl. lunsj.
Påmelding til Eirik.kolsrud.bfk.no innen fredag 21.september. Legg ved fakturaopplysninger i e-posten.
Gi beskjed om du trenger skyss fra Åmot.
Grønt fagsenter Buskerud er ansvarlig for arrangementet.

< Tilbake til kalenderen