Økoseminar på Bjerkem

27. september 2019, 11:30 | Kulturgården Bjerkem: Såseggvegen 399, 7718 Steinkjer | Trøndelag

Arrangør: Kulturgården Bjerkem

Sted: Kulturgården Bjerkem: Såseggvegen 399, 7718 Steinkjer, Trøndelag

Tidspunkt: 27. september 2019 kl 11:30

Avsluttes: 27. september 2019 kl 17:15

Meld deg på

Arrangementet på Facebook

11.30 Oppmøte/registrering.

12.00 Økologisk lønsj/Økologisk Lønsjmusikk

13.00 Opning v/Øko-Frilandsgrisprodusent og ordførar i Steinkjer Bjørn Arild Gram

13.15 Den unødvendige sulten. v/Aksel Nærstad

Nærstad snakker ut frå boka Den unødvendige sulten.  Forsking viser oss at noverande økonomisk vekstpolitikk og stimulering av industrielt landbruk og nedlegging av familielandbruket fører til massesult, økologisk sammenbrudd og elendighet. Den aktuelle bakgrunnen no er også at NRK har vist filmen Griseindustriens hemmeligheter som viser det dyrevelferdsmessige resultatet av krav om billegare mat og større og større grisefarmar. Overraskande få forstår at at kravet om mat til gi-bort-pris har noko å seie for respekten for mat og respekten for dyr.

14.00 Kan tjern, våtmark og dammar berge verden? v/Trond Vidar Vedum

Trond Vidar Vedum vil snakke om situasjonen for fuglane våre. Er det riktig som mange hevdar – at det er mindre fuglesong no enn for berre få år sidan? Kva kan vi evt. gjera for å betre på dette? Kvifor driv politikarane å bygger ned våtmarksområde ettervåtmarksområde når vi veit det øydelegg det biologiske mangfaldet?

14.45 Kyrkja og klimaspørsmålet. V/biskop Herborg Finnset. Ho vil ta opp spørsmål som gi eit kort utblikk på kyrkja sin rolle i klimaforhandlingane i København, Paris, Katowice klimapilgrimsvandringane og kva muligheter pilgrimsvandringa kan gi på grasrotnivå kyrkja si deltaking i Klimavalgalliansen gi ei teologisk grunngjeving for kvifor desse er heilt avgjerende for oss. Finn Wagle var her og opna det første økoseminaret i 2006 så det er tide etter 13 år å ha ein biskop som innleiar igjen.

15.30 Økoregion Trøndelag? v/Anders Næss

Økobonden Anders Næss kjem for å snakke om korleis landbrukspolitikken kan stimulere til meir bærekraftig matproduksjon. Næss vil bruke Humusprosjektet i Økoregion Kaindorf, Østerrike som eit av eksempla på korleis det offentlege kan stimulere landbruket inn i ei meir bærekraftig retning.Han vil også fortelje oss at med rett landbrukspolitikk så kan vi gå over frå å sjå på landbruket som ei utslippsnæring til ei næring som reddar verden gjennom karbonbinding. Det er ikkje bøndene si skyld at utslippa frå landbruket er store – det er kravet om billeg mat og industrielt landbruk som fører til store utslepp.

16.30 Samtale

17.15 Slutt

Kostnader: Full dag Kr 700

Lønsj + del I kr 400

Pensjonist betaler berre mat

Pris pr foredrag kr 100

Og etter Økoseminaret er det Gourmetkveld Bjerkem kl 17.30 – 21.00, 7 retter – 800 kr

Stjernekokken Kim Tore Sjøbakk inviterer både seminardetakarane og andre til økologisk lokalmat/gourmetkveld på GammellavinBjerkem. Medlemmer i Økologisk Norge får 10% rabatt på 7 retter.  For mer info: jakob@bjerkem.com

Påmelding til gourmetmiddag til jakob@bjerkem.com/95993569.

Påmeldingsfrist til både seminar og middag er onsdag 25. september

< Tilbake til kalenderen