Panelsamtale om Karbonlagring i Jord

22. september 2020, 18:00 | Losæter | Agder, Arrangementer på NETT / Streaming, Aurland, Bergen, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Tromsø, Trøndelag, Vestfold og Telemark

Arrangør: Spire / Småbrukarlaget / Økologisk Norge / Utviklingsfondet / Bondelaget

Sted: Losæter, Agder, Arrangementer på NETT / Streaming, Aurland, Bergen, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Oslo, Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Tromsø, Trøndelag, Vestfold og Telemark

Tidspunkt: 22. september 2020 kl 18:00

Avsluttes: 22. september 2020 kl 20:00

Passer for: Alle

Billettpris: Få antall fysiske plasser- Arrangementet streames- Følg med på facebook-arrangementet

Arrangementet på Facebook

Velkommen til Spire sin panelsamtale om karbonlagring i jord. Arrangementet streames!

Link til direktesending https://www.facebook.com/spireorg/live/

Vi har samlet Småbrukerlaget, Økologisk Norge, Utviklingsfondet, Bondelaget og Spire for å snakke om veien videre for «4 per 1000» initiativet.

«4 per 1000» er et initiativ for å øke innholdet av karbon i verdens matjord. Initiativet er viktig da matjord globalt trues blant annet av nedbygging, erosjon, forurensing, flom, jordras og tap av biologisk mangfold. Økt karboninnhold i jorda vil både bidra til et mer produktivt jordbruk og et jordbruk som er bedre rustet mot klimaendringer, gjennom for eksempel at jorda holder bedre på vann, noe som er positivt både ved flom og tørke. Jordvern handler derfor ikke kun om å forhindre nedbygging av matjord men også om å bygge opp jorda vi har. Dette gjøres ved øke karboninnholdet i jorda noe som igjen øker jordlivet, slik at vi også i fremtiden har tilgang på fruktbar jord.

At Norge meldte seg inn i “4 per 1000” initiativet 6. mars 2020 er et stort skritt i riktig retning. Det sender et viktig signal om at sammenhengen mellom jord, klima og mat blir tatt på alvor. Men et initiativ er aldri nok i seg selv, det må også gis kontekst og forankring i faglaget, og følges opp av mål og tiltak for å nå målene.
Så hvor går veien videre?

Det er begrenset antall plasser fysisk men arrangementet blir også sendt direkte fra Losæter. Link blir publisert på dagen.

««4 per 1000» ble presentert av Frankrike på FNs klimaforhandlinger i 2015. Det er et frivillig initiativ for stater, regioner og organisasjoner som ønsker å jobbe for å øke innholdet av karbon i verdens landbruksjord. Navnet «4 per 1000» refererer til å øke karboninnholdet i landbruksjord med 0,4 prosent per år, der målet er å bidra til økt matsikkerhet globalt og sikre at landbruket gjør sitt i kampen mot klimaendringene.»
Se mindre

< Tilbake til kalenderen