Seminar om regenerativt landbruk

27. september 2018, 09:30 | Øksnevad Videregående skole, Klepp | Rogaland

Arrangør: ØKOUKA Rogaland

kalender-title

Sted: Øksnevad Videregående skole, Klepp, Rogaland

Tidspunkt: 27. september 2018 kl 09:30

Avsluttes: 27. september 2018 kl 14:30

Billettpris: Gratis

Arrangementet på Facebook

Hei og velkomen til fagdag om regenerativt landbruk!

Påmelding utbedes pga matservering til
alexanderrugertraustein@gmail.com
emne: seminar regenerativt landbruk

Program møteleiar: Alexander Rügert-Raustein

9:30 kaffikopp og mingling

10:00 La oss legge eit Columbi-egg! Ved Hege Sundet, NLR Østafjells
Landbruket er ein viktig del av karbonkretsløpet. Karbonbinding i jord er ein naturleg prosess, som vi kan kople oss på. Med meir planter, mangfald og fôring av jordas næringsnett kan vi få meir
oppbygging enn nedbryting.

Målretta beiting ved Anders Lerberg Kopstad, karbonbonde
Anders Lerberg Kopstad og familien praktiserer målretta beiting med sau og høner, og dei dyrkar grønsaker. Varene blir selt direkte til kundane blant anna via REKO. Anders fortel korleis de målretta jobbar med kretsløp og jordkulturen.

Korleis forbetre jordstrukturen og auke moldinnholdet? Ved Hege Sundet
I pilotprosjektet om jordkarbon føljer NLR Østafjells seks gardar som prøver ut nye metodar for å betre jordkulturen og auke moldinnhaldet.

12:00 Pause med enkel lunsj

Overflatekompostering på eng og beite ved Kolbjørn Anda, Leikvoll gard.
Kolbjørn Anda fortel om tilførsel av organisk materiale til jorda gjennom overflatekompostering.

Får vi dette til å fungere på Jæren? Ved Bjarne Kvist Hansen, småbrukar og rådgivar.
Erfaringar innan regenerativt landbruk og overføringa til Jæren.

Omvising på Øksnevad vidaregåande skule

14:30 Vel heim!

< Tilbake til kalenderen