Slipp oss til! – Rekruttering i eit økologisk landbruk

26. september 2018, 18:00 | Bruket, Schweigaards gate 34C | Oslo

Arrangør: Natur og Ungdom / Norsk Bonde- og Småbrukarlag

kalender-title

Sted: Bruket, Schweigaards gate 34C , Oslo

Tidspunkt: 26. september 2018 kl 18:00

Billettpris: Gratis

Stadig fleire unge drøymer om livet på eit økologisk småbruk, uten at den drøymen vert realisert. Samstundest står det over 30 000 tomme landbrukseigendommar rundt om i landet. Kvifor slepp ikkje ungdom inn i landbruket, og kva kan me gjere for å snu dagens utvikling? Kom på bruket og høyr på foredrag og diskusjon frå ulike aktørar som bryr seg om eit levande lanbruk – Mellom anna om erfaringane frå prosjektet Grønt Spatak, som fyllar 25 år i år!

< Tilbake til kalenderen