Hopp til innhold
ØKOUKA 2024 - uke 38

ØKOUKA 2024 én uke tidligere

Etter tilbakemeldinger fra lokale koordinatorer og arrangører flytter vi ØKOUKA én uke tidligere i 2024 - til uke 38.

Over flere år har både lokale koordinatorer og arrangører gitt tilbakemeldinger om at uke 39 ikke er optimalt, spesielt ikke for utendørs aktiviteter - grunnet vær og klima. Dette gjelder særlig i de nordligste fylkene og i kystnære strøk.

Høsten er travel for de aller fleste, og spesielt for matprodusenter. Det er derfor vanskelig å finne tidspunkt som passer bra for alle. 

Siden vi har få motforestillinger mot å holde Økouka tidligere, men flere forslag om å flytte den både til uke 38, 37 og 36, prøver vi uke 38 i 2024. Det er en mindre forandring vi evaluerer i etterkant.

Om det fortsatt er et overveiende flertall som ønsker å flytte Økouka enda tidligere i 2025, tar vi stilling til det vinteren 2024/2025.

Økouka lenge vært en særdeles oval uke - det vil derfor fortsatt være mulig å ha arrangementer i tilstøtende uker om uke 38 ikke skulle passe. Hovedtyngden av arrangementer vil likevel være i uke 38 og markedsføringa av Økouka vil være retta mot denne uka.

Tilbake til toppen