top of page
GettyImages-1272319404_ravid.jpg

Hva er ØKOUKA:

ØKOUKA arrangeres nasjonalt hvert år i uke 39, og har spredt seg til store deler av landet siden den startet opp som et lokalt initiativ i Nord-Trøndelag i 2011. Uka legger til rette for økt forståelse og bevissthet hos forbrukere og i verdikjedene, og jobber for et tettere bånd mellom produksjon og marked gjennom debatter, kurs og seminarer, nettverksmøter, gårdsmarkeder og foredrag. ØKOUKA er organisert med eierskap i Økologisk Norge har en styringsgruppe med aktører som jobber med landbruk og mat, som stiller seg bak ukas visjon, og som ønsker å bidra aktivt inn i organiseringen av den.

 

ØKOUKA koordineres lokalt av lokale koordinatorer som arbeider for å skape en arena og arrangementer som samler tiltak, seminarer, kurs og kunnskapsformidling arrangert av sentrale aktører som jobber med økologisk landbruk, matproduksjon og matkultur. ØKOUKA fungerer som et samlende punkt for arbeid, interesse og engasjement for økologisk og biodynamisk jordbruk, matforedling, omsetning og forbruk.

Her finner du Økouka og program

ØKOUKA Agder

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOVEKA Bergen

Kontakt: Økologisk Bergen

Epost: bergen@okouka.no

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Møre og Romsdal

Program kommer...

Kontakt: Leif Inge Grebstad

Epost: leif.inge@broadpark.no

Sosiale medier:

 • Facebook

ØKOUKA Nord-Østerdalen

Program kommer...

Kontakt: Nina Christin Østgaard 

Epost: NinaChristin.Ostgaard@kristiania.no

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Sunnfjord

Kontakt: Iselin Eikås

Epost: iselin.m.eikas@gmail.com

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Trøndelag

Kontakt: Elisabeth Fagerland

elisfager@live.no

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Østfold

Kontakt: Camilla Sæbjørnsen okoukaostfold@outlook.com

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOVEKA Aurland

Program

Kontakt: Gry Tokvam

Epost: gry.tokvam@vlfk.no

Sosiale medier:

 • Facebook

ØKOUKA Buskerud

Kontakt: Hanne Prøis Kristiansen

Epost: hanne@smabrukarlaget.no

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Nordland

Program kommer...

Kontakt: Astrid Tove Olsen

Epost: astridtoveolsen@gmail.com

Sosiale medier:

 • Facebook

ØKOUKA Oslo

Kontakt: Mira Beckstrøm Laurantzon Epost: mirabeckstrom@hotmail.com

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook

ØKOUKA Troms og
Finnmark

Program

Troms: Rune Pettersen

Epost: rune@laeringstunet.no

Finnmark: Åse Vøllestad

Epost: fmfiavo@statsforvalteren.no

Sosiale medier:

 • Facebook

ØKOUKA Vestfold og
Telemark

Program

Kontakt: Anne Sofie Willumsen

Epost: post@prestegaardshagene.no

okoukavete@gmail.com

Sosiale medier:

 • Instagram
 • Facebook
bottom of page