Hopp til innhold

Sunn mat fra levende jord og livskraftige økosystemer

Informasjon

  • Dato: 22. sep. 2023 - 10:45 - 12:00
  • Sted: Green House Oslo
  • Se kart
  • Arrangør: Smultringfestivalen

Landbruket får skylda for mye om dagen. Det står for hele en fjerdedel av klimagassutslippene globalt, og regnes som den viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold. Utslipp av nitrogengjødsel dreper livet i fjordene, og vi hører om erosjon og ørkenspredning på den sørlige halvkule og gjengroing her hjemme. Samtidig sliter bønder verden rundt på grunn av dårlige økonomiske vilkår og manglende rekruttering, og ikke minst på grunn av tørke, branner og flom som følge av klimaendringene. Hva er det som skjer med matsystemet vårt?

 

På den andre enden av skalaen kommer det regenerative landbruket inn. Dens forkjempere påstår at store mengder karbon og vann kan lagres i jorda og det biologiske mangfoldet styrkes, bare man jobber med naturen, istedenfor mot den. Men hvordan fungerer egentlig naturens prosesser? Hvordan kan vi mennesker leve som en del av økosystemet i et gjensidig samspill? Går det an å produsere nok mat på denne måten, samtidig som menneskenes livskvalitet og økonomiske sikkerhet ivaretas?

I dette seminaret vil Camilla Skjerve-Gordley fra Regenerativt Norge presenterer hvordan smultringøkonomien kan se ut i landbruket.  

Tilbake til toppen